ลงทะเบียนสินค้า

Login

ลงทะเบียนสินค้า

  

1. การรับประกันจะมีผลเมื่อกรอกรายละเอียดในใบรับประกัน และส่งคืนมายังตัวแทนจำหน่าย หรือ ทางเอ็กซ์ไบค์โดยตรง ภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ซื้อ กรณีไม่มีใบรับประกันสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.extbike.net

2. สินค้ามีการรับประกันให้ 1ปี สำหรับหัวไฟ และ อุปกรณ์เสริม 6 เดือน (ครอบคลุมเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น)

3. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหาย อันเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
    - เสียหายอันเนื่องมาจากการสึกหรอระหว่างการใช้งาน
    - เสียหายอันเนื่องมาจากการใช้ผิดวิธี
    - เสียหายอันเนื่องมาจากการซ่อม หรือดัดแปลงตัวสินค้า (ที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญจากทางเอ็กซ์ไบค์)

4. กรณีสินค้าชำรุด ผู้ซื้อจำเป็นต้องแจ้งผู้ขายล่วงหน้าก่อนส่งสินค้ามาซ่อมแซม