ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Login

 

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเอ็กซ์ไบค์ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ชื่อร้าน

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดด่อ

เจริญจักรยานดี - ขอนแก่น

86/6-7 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

043-333-850

081-391-5432

ร้านตั้งคิมฮวดพาณิชย์ - มหาสารคาม

768 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

043-711-275

ร้าน 71 Bike

71/1 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

081-834-0090

BeamBike

352/9 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

088-536-0746

Moonsoon Bike (ม่วนซื่น)

ปตท.สุรชัย อำนาจเจริญ 15หมู่9 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

095-945-5653

099-027-4057

ร้านแสงอรุณพานิชย์

8 ม.15 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

043-779-380

081-873-8772

ร้านสองล้อโคราช

539 ม.7, ถ.พิบูลละเอียด, ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

044-934-199

ร้านจักรยาน Tung Kim Huad Panich

768 ถนนนครสวรรค์ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

081-815-2845

ร้านอุบลไซคลิ่ง

99 ถ.บูรภาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

095-605-4169

หจก. ดี เอ็น เค ชุมแพ (DNK ชุมแพ)

2537-2539 ม.1 ถ.ราษฏร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

043-131-060

ร้านจักรยานพาวเวอร์ไบค์

อาคาร VP PARK ตรงข้ามตลาดเมเดย์ 162/33 ถ.ธนะรัตน์ กม.1 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

084-664-3461

โมจิ๊ ก็องไบท์

364/4/5 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

081-282-8458

ร้านป.เจริญจักรยาน

126/2 ม.12 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

085-217-9369

ร้านMar lovelybike

1773/6 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

084-168-6552

G จักรยาน

1050 ม.1 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

083-326-9326

ร้านอาณาจักร จักรยาน (Bike Land korat)

286,288 ถ.มุขมนตรี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 (ตลาดหัวรถไฟ ติดร้านเจริญภัณท์เบเกอรี่)

095-660-5800

โปรเทค แอร์แอนด์ซาวด์

939หมู่20 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

089-712-4017

ร้านไพศาล จักรยาน(กาฬสินธุ์)

เลขที่ 310 ถ.ธนะผล อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธุ์ 46000

043-816-977

BIKE Fiction - ไบค์ฟิกชั่น

11-13 ถ.สรรสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสมา 30000

086-584-5005

BIKE CENTER

118/11 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

043-347-700

ร้านไพศาล จักรยาน (ร้อยเอ็ด)

20 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

043-511-425

Siam bike

18 ถ.ลูกเสือ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

085-152-5046

Beaza Bob Bike - บิซบ๊อบไบค์

623/6 ถ.สุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

086-580-2132

ร้านบ้านจักรยาน-ชัยภูมิ

44 ม .12 ต.กุดน้ำใส่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36136

081-878-7264

ร้านวันดีจักรยานจอหอ

1119-1119/1 ม.13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310

044-294-110